Digitalisering af GEB

Digitalt understøttet på Sundhed.dk

Siden januar 2018 er GEB metode udviklet i digitalt format på Sundhed.dk i en generisk version og ni versioner tilpasset diabetes, KOL, kræft, gigt, inkontinens, kroniske smerter, barnløshed, endometriose, og overvægt.

Den digitale GEB er let at håndtere og give i fleksibelt omfang afhængigt af behov og muligheder, f.eks. 1-4 samtaler eller kun med anvendelse af ét ark. Med den digitale GEB kan patienten drøfte de udfyldte refleksionssider face-to-face eller gøre det hjemmefra over video eller telefon og derved undgå spildtid og transport.