Hvad er GEB?

Guidet Egen-Beslutning (GEB) er en metode til refleksion, samarbejde og forandring. Metoden er udviklet af Vibeke Zoffmann. Helt konkret består GEB af et individuelt antal samtaler med en sundhedsprofessionel, som er uddannet i at arbejde empowerment understøttende. Samtalerne tager afsæt i enten en række papirer eller digitale refleksionsark, som patienten har udfyldt på forhånd. Refleksionsarkene forbereder patienten og hjælper ham/hende til at få konkretiseret og nedskrevet, hvad de synes er svært lige nu i forhold til deres situation. Ved at udfylde arkene bliver de bevidste om deres behov, ressourcer og værdier. Andre ark understøtter prioritering af problemer og en fælles/tematisk problemløsningsproces mellem patienten og den sundhedsprofessionelle.

Metoden er personcentreret og sikrer, at parterne fra første færd samarbejder om det, patienten oplever mest relevant og udfordrende.

 

Hvornår er der brug for GEB?

Der er især brug for GEB ved langvarige tilstande eller komplekse situationer, hvor det er svært at komme videre i håndtering af sygdom. Det kan gælde både for patienten og dennes pårørende, og også for de sundhedsprofessionelle, der gerne vil støtte dem, men har svært ved at finde brugbare løsninger. Med GEB kan man finde nye veje at gå og mobilisere et potentiale til forandring, som man ikke før kunne se.

 

Fleksibel og let at dosere til den enkeltes behov

GEB er baseret på empowerment, idet den oprindeligt er udviklet inden for kompleks diabetes til at overkomme barrierer, der hindrer empowerment i relationen mellem patient og professionel.

GEB er siden tilpasset til en lang række kroniske eller langvarige sygdomme. GEB gør brug af refleksionsark, der udfyldes hjemme af patienten som forberedelse til dialog med den sundhedsprofessionelle. Patienten får herved indsigt i egne reaktioner og bliver i stand til at udtrykke det, der er svært eller udfordrende i dagligdagen med sygdommen. Det øger opmærksomheden på egne værdier og mobiliseret nye muligheder for at gennemføre en ønsket forandring.

GEB kan anvendes digitalt understøttet via Sundhed.dk. For at have adgang til den digitale version af GEB på sundhed.dk, er det et krav, at man er uddannet certificeret facilitator i GEB.