Uddannelse i GEB

Se film om GEB uddannelsen her:

 

Hvordan lærer man at anvende GEB?

Man kan opnå kompetence i brug af GEB gennem uddannelsen udbudt på Center for HR og Uddannelse (CHRU) i Region Hovedstaden.

 

Uddannelse til facilitator af GEB metode:

”Certificeringsforløb af facilitatorer i GEB” kvalificerer dig til at anvende metoden ved individuelle- og gruppeforløb i egen praksis. Du får på uddannelsen teoretisk forståelse for GEB metoden og træning i at bruge GEB-værktøjer og tilhørende kommunikationsformer. Undervejs fokuseres der på praktisk træning af metoden med øvesamtaler i egen praksis og supervision, hvor du bliver fortrolig med brug af GEB metoden. Supervision har til formål at støtte dig undervejs i din læringsproces med at anvende metoden i praksis, og du får tildelt en erfaren GEB supervisor som er knyttet til dit forløb.

Forløbet er tilrettelagt som blended learning, der kombinerer fremmøde undervisning og e-læring. Du bliver, via de udførte opgaver i e-læringsmodulerne, tests, to gennemførte øveforløb samt afsluttende prøve, certificeret i GEB metoden.

Kursusforløbet strækker sig over 5 måneder og indeholder

  • 1-timers online kick-off, hvor ledere også deltager
  • to selvstudiedage (e-læring, mm.)
  • to fremmødedage
  • to øveforløb med patienter i egen praksis
  • supervision på afholdte øvesamtaler

 

HVEM KAN BRUGE GEB?

Sundhedsprofessionelle med direkte patient/borger kontakt på hospitaler, i kommuner og almen praksis.

 

HVORDAN KOMMER DU I GANG

For mere information om certificeringsforløbet klik her.